کانون دانش‌آموختگان ایران‌شناسی


شروع

نقش و توانايی دانش‌آموختگان


بدون تردید اجرای هر برنامه نیازمند داشتن افراد متخصص با مهارت‌ها و دیدگاه‌های روشن تخصصی و در بسیاری از موارد آگاهی‌های ژرف بین‌رشته‌ای است. چنانچه بنا باشد دانش ایران‌شناسی در جایگاه اصلی خود در داخل ایران قرار گیرد و آنگاه در یك مسیر صحیح گسترش یابد، این امر بدون داشتن چنین منابع انسانی متخصص و كارآمد امكان‌پذیر نیست. دانش‌آموختگان ایران‌شناسی این منابع انسانی را تشكیل می‌دهند كه می‌توانند مهم‌ترین وسیله معرفی فرهنگ، هنر و دانش ایران‌شناسی و توسعه آن در داخل و خارج كشور باشند. با توجه به مفهومی جامع از شناختن و شناساندن ایران خدمات علمی خود را به عنوان محقق و مدرس در پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی عرضه كنند و به عنوان مروجان فرهنگ ایران‌شناسی در رایزنی‌های فرهنگی خارج از كشور، حضور یابند و یا به عنوان متخصصان فن در واحدهای جهانگردی و نیز خدمات فرهنگی و مدیریت اجتماعی، در دستگاه‌هایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی و وزارت كشور و دیگر سازمان‌ها، نهادها و بخش‌های دولتی و خصوصی كه به نحوی به دانش ایران‌شناسی وابسته‌اند به عنوان مدیران میانی و عالی به كار اشتغال ورزند و یا نهادها و واحدهای جدیدی را كه با این اهداف بعدا تعریف می‌شوند اداره كنند.

خدمات


به دانش آموختگانی که به عضویت کانون درآیند، خدمات زیر ارائه می‌شود:

  • کارت دانش‌آموختگـی
  • ایمیل فارغ‌التحصیلـی
  • استفاده از خدمات کتابخانـه
  • امکان شرکت در نشست‌های تخصصی بنیاد ایران‌شناسی
ثبت‌نام در کانون
smaple image

فرصت‌های شغلی

از آنجایی که دانش آموختگان دانشگاه در موقعیت‌های شغلی مختلفی قراردارند که می‌تواند فرصت‌های شغلی را به فارغ التحصیلان جدید معرفی نمایند. این محیط بستری است برای یافتن نیروهای انسانی کارآمد و یا فرصت‌های شغلی متناسب با رشته تحصیلی. در صورتی‌که امکان استخدام نیروی انسانی یا شرایط پذیرش شغل را دارید، می‌توانید شرایط خود را از طریق نشانی پست الکترونیکی ارسال و اعلام نمایید.

اعضای کانون